Thành lập “Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý”

Nằm trong xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành Hệ thống thông tin Quản lý (MIS) trên thế giới, tại Việt Nam MIS đã được đưa vào đào tạo tại nhiều trường đại học lớn và bước đầu cũng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực vừa có kiến thức về quản trị kinh doanh, các hoạt động nghiệp vụ, vừa thành thạo về công nghệ, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng hệ thống thông tin trong công tác quản lý điều hành tại các tổ chức doanh nghiệp và được các tổ chức doanh nghiệp đánh giá cao.

Continue Reading

[Infographic] – Góc nhìn tổng quan về Khoa HTTT Kinh tế – Đại học Kinh tế Huế

Bức tranh toàn cảnh về Khoa HTTT Kinh tế – Đại học Huế được thể hiện qua InfoGraphic. Hy vọng, nó giúp ích được nhiều cho các bạn thí sinh Khu vực Miền trung có thể tìm hiểu, lựa chọn, quyết định theo đuổi một ngành đầy triển vọng. Continue Reading