Thành lập “Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý”

Nằm trong xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành Hệ thống thông tin Quản lý (MIS) trên thế giới, tại Việt Nam MIS đã được đưa vào đào tạo tại nhiều trường đại học lớn và bước đầu cũng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực vừa có kiến thức về quản trị kinh doanh, các hoạt động nghiệp vụ, vừa thành thạo về công nghệ, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng hệ thống thông tin trong công tác quản lý điều hành tại các tổ chức doanh nghiệp và được các tổ chức doanh nghiệp đánh giá cao.

Với mục đích nâng cao hơn nữa vị thế của MIS trong thị trường nguồn nhân lực cũng như tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho giảng viên, sinh viên ngành MIS cũng như các tổ chức doanh nghiệp ngoài xã hội cùng giao lưu trao đổi và phát triển. Lãnh đạo các đơn vị đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý phía Bắc đã lên ý tưởng thành lập một Mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý trên tinh thần hợp tác phi lợi nhuận vì sự phát triển chung của MIS. Ý tưởng này đã được đông đảo các đơn vị đào tạo ngành MIS ủng hộ, và ngày 20/03/2015 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức và chủ trì buổi “Tọa đàm lãnh đạo các Đơn vị đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý khu vực phía Bắc” đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc thành lập mạng lưới.

Buổi tọa đàm với sự tham dự của các trường đại học đào tạo ngành, chuyên ngành Hệ thống thông tin Quản lý như: Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế… đã thảo luận và thống nhất nội dung của bản dự thảo “Điều lệ hoạt động Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý” gồm 5 chương, 13 điều. Đề xuất tên chính thức của mạng lưới: “Mạng lưới cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý”, tên tiếng anh: “Viet Nam MIS institutions Network”, tên viết tắt: “VNMISNET”, website:www.misnet.edu.vn.

Ngoài những nội dung về Nguyên tắc hoạt động, tổ chức điều phối mạng lưới… bản dự thảo cũng đã đạt được một số nội dung quan trọng về chức năng nhiệm vụ của mạng lưới, những nội dung này xoay quanh mục tiêu tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành Hệ thống thông tin Quản lý, gồm: Hợp tác trong tuyển sinh và truyền thông hình ảnh ngành Hệ thống thông tin Quản lý; Tổ chức hội thảo, tọa đàm về các chủ đề liên quan đến đào tạo và học tập ngành Hệ thống thông tin Quản lý, tiến tới tổ chức hội thảo thường niên cấp quốc gia về MIS; Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác chia sẻ, biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến đào tạo ngành Hệ thống thông tin Quản lý; Tổ chức hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, công nhận chéo kết quả học tập của các môn học trong ngành, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo của ngành; Tổ chức cuộc thi học thuật, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa sinh viên các cơ sở đào tạo thành viên…

Buổi tọa đàm đã khép lại với sự đồng thuận và quyết tâm cao của các thành viên tham gia, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành cho buổi ra mắt chính thức của mạng lưới vào ngày 10/05/2015. Khi mạng lưới đi vào hoạt động chắc chắn sẽ tạo ra một sức lan tỏa to lớn, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy được thế mạnh của MIS trong sự phát triển của xã hội.