Giới thiệu MIS – Kinh tế Quốc dân

Giới thiệu chung 

Khoa Tin học kinh tế được thành lập vào ngày 5 tháng 6 năm 2000 (tiền thân là Bộ môn xử lý thông tin kinh tế thuộc khoa Toán Kinh tế – Đại học Kinh tế Kế hoạch, đào tạo chuyên ngành từ năm 1972).

Các hệ đào tạo của khoa gồm

– Đào tạo đại học:
+ Đại học chính quy
+ Đại học vừa làm vừa học
+ Đại học liên thông từ cao đẳng
– Đào tạo sau đại học:
+ Thạc sỹ (bắt đầu từ năm 2000)
+ Tiến sỹ (bắt đầu từ năm 2005)

Các chuyên ngành đào tạo:

– Hệ đại học: Khoa đào tạo 2 chuyên ngành:
+ Tin học kinh tế (Mã: 444)
+ Hệ thống thông tin quản lý (Mã: 453)

– Hệ sau đại học: 
+ Thạc sỹ chuyên ngành HTTT Quản lý (Mã: 60-34-40)
+ Tiến sỹ  chuyên ngành HTTT Quản lý (Mã: 60-34-40-1)

Cho đến nay khoa Tin học Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở duy nhất trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ về HTTT Quản lý.

Năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học

– Số lượng cán bộ: 31, trong đó:
+ Cán bộ, giảng viên cơ hữu: 22
PGS.Tiến sỹ: 4 người;
Tiến sỹ: 5 người;
Thạc sỹ:11 người;
Cử nhân: 2 người.
+ Giảng viên kiêm giảng và mời giảng: 9 người

Đội ngũ cộng tác viên từ các Trường Đại học Quốc gia, Học viện Ngân hàng, Đại học Xây dựng, Trường Đại học CNTT và truyền thông Đại học Thái Nguyên và các công ty như Công ty CP phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST, Công ty Cổ phần MISA, Công ty CP phần mềm BRAVO, Công ty Cổ phần phần mềm MeliaSoft, Công ty CP phần mềm ASIA, Công ty CP hệ thống 1-V (1vs), Công ty TNHH FUJITSU VIỆT NAM, Công ty Kiểm toán Deloitte…

Chất lượng đào tạo của khoa Tin học Kinh tế cũng ngày một hoàn thiện. Từ năm 1972 đến nay đã có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường đều tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn. Nhiều cựu sinh viên của khoa hiện đang được giao các trọng trách lớn trong các tổ chức kinh tế xã hội, các cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước.