Giới thiệu MIS – Học viện Tài chính

1. Giới thiệu sơ lược:

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập khoa Hệ thống thông tin kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của HVTC.

  • Tổng số: 38 viên chức (37 giảng viên và 01 cán bộ văn phòng khoa)
  • Khoa hiện có 3 bộ môn: Tin học cơ sở, Tin học Tài chính kế toán, Thống kê và phân tích dự báo
  • Thành tích khen thưởng bậc cao: Huân chương Lao động hạng III

2. Liên hệ:

– Địa chỉ: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính, Phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ liêm, TP. Hà Nội.

– Điện thoại: (04) 37.520. 294 ext. 511

– Email: KhoaHTTTKT@hvtc.edu.vn

3. Chức năng nhiệm vụ:

– Thực hiện đào tạo và quản lí sinh viên các chuyên ngành: Tin học – Tài chính Kế toán;

– Giảng dạy trực tiếp chương trình đào tạo cử nhân tất cả các chuyên ngành trong học viện với những môn học được phân công.

– Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: tin học, kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin phục vụ giảng dạy đào tạo đại học và sau đại học. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách. Cụ thể: Chủ biên và tham gia viết giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học các ngành được phân công; Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài học viện.